Friday, June 29, 2007

Rokkestenen


Jeg står på toppen af en vandrende stenblok X3

Rokkestenen ligger i Paradisbakkerne og er en gammel vandrende stenblok. Den vejer 35 ton, og den bevæger sig lidt hvert år. Når man skubber til den, kan man se at den rokker en smule, deraf navnet. Den er "vandret" gennem landet og er kommet i den senere istid, sammen med andre vandreblokke. Der er 175 navngivne vandreblokke i Danmark.

(Rokkestenen translates roughly into "the rocking stone" in english. It's situated in the Paradise hills and it's and old wandering stone. It weighs 35 ton, and it moves a little every year. When pushing it, you can see it moves a little, thats where it got the name from. This heap of stone as been wandering through the country, and it came here in the late iceage, together with other wandering stones. There are 175 named wandering stones in Denmark.)

No comments: